Wydanie Monografii Gminy Łomazy

blgd leaderNa realizację tego wydawnictwa gmina pozyskała pieniądze poprzez wniosek o przyznanie pomocy złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Działania promujące obszar LSR”.
Przedsięwzięcie współfinansowane w obszarze poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. By wykonać to zadanie i otrzymać wsparcie, w dniu 08.02.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Łomazy a Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie. Całkowita wartość projektu wyniesie 50 274 zł. Celem operacji jest stworzenie obrazu historii, tradycji i kultury społecznej gminy Łomazy, a także wzrost świadomości społeczności lokalnej w temacie własnej historii.
W publikacji zostanie odsłonięte bogactwo historyczne tych ziem i społeczności lokalnej od czasów najdawniejszych do współczesności. Obejmie wiele obszarów życia społecznego, położenie geograficzne, przyrodę, wydarzenia polityczne w przedziale na poszczególne okresy historyczne, gospodarkę, kulturę, tradycję, sport oraz określi wybitnych mieszkańców. Publikacja udostępniana będzie nieodpłatnie, a jej nakład wyniesie 300 egz.