INFORMACJA

lomazyOd dnia 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Osoby zainteresowane posiadaniem Karty Dużej Rodziny winne pobrać i złożyć wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach (pokój nr 1).

Wniosek