Harmonogram zebrań w OSP

lomazyHarmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Łomazy w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r.


Lp.

OSP


Data zebrania


Godzina


Miejsce zebrania

1.

Dubów

24 luty

10.30

remiza

2.

Huszcza

27 styczeń

17.00

remiza

3.

Korczówka

19 styczeń

17.30

remiza

4.

Kopytnik

03 luty

17.00

świetlica

5.

Koszoły

27 styczeń

19.00

remiza

6.

Kozły

19 styczeń

19.00

remiza

7.

Krasówka-Burwin

03 luty

19.30

budynek poszkolny

8.

Lubenka

16 luty

18.00

remiza

9.

Łomazy

26 styczeń

18.00

remiza

10.

Studzianka

16 luty

19.30

świetlica