Odbiór azbestu - informacja!

lomazyW związku z pytaniami dotyczącymi prac związanych z usuwaniem odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” - nabór I informujemy, że firma „Delta” będzie kontynuować prace na wiosnę 2019 r.

W styczniu 2019 r. zamieszczony zostanie przybliżony harmonogram prac na terenie Gminy Łomazy.