Informacja do osób zainteresowanych wymianą kotłów centralnego ogrzewania

lomazyOsoby zainteresowane wymianą kotłów centralnego ogrzewania proszone są o wypełnienie kwestionariusza oraz dostarczenie go wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Łomazy do dnia 11 stycznia 2019r.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań mieszkańców w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łomazy, Urząd Gminy zaprasza do wypełnienia ankiety.

Uzyskane dane pozwolą określić stan obecny instalacji grzewczych wykorzystywanych w Gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Wszystkie osoby zainteresowane tematem prosimy o pilne i rzetelne wypełnienie ankiety. Składanie ankiet do 11 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Łomazy. Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Gminy, bądź pobrać na stronie internetowej www.lomazy.pl.

Kwestionariusz