Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

lomazyInformacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym 2018/2019


I. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. Usługi odśnieżania w poszczególnych miejscowościach prowadzone będą przez następujące podmioty:


1. Łomazy, Szymanowo, Lubenka, Jusaki-Zarzeka - SZYMAR Łukasz Zuzula Tel. 601 751 016
2. Studzianka - Kazimierz Rozwadowski Tel. 665 760 177, Magdalena Baczkura Tel. 600 550 694
3. Bielany, Burwin, Krasówka - Kazimierz Chwalewski Tel. 503 616 100
4. Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga - Hołownia Tomasz Tel. 695 310 882
5. Koszoły - Besaraba Jerzy Tel. 604 786 511
6. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły - Karol Świerzbiński Tel. 504 196 469
7. Kopytnik - Waldemar Sacewicz Tel. 797 827 372
8. Stasiówka - Marcin Najdyhor Tel. 510 181 366
9. Dubów, Wola Dubowska - ŻWIRBUD Józef Zuzula Tel. 663 631 830
10. Łomazy, Lubenka, Jusaki-Zarzeka - „BUD” Mirosław Bielecki Tel. 537 725 446
11. Szymanowo - Damian Głowacki, Tel. 724725540

Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany zostanie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. W celu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań zgłoszenia prosimy kierować do Pana Grzegorza Kowalewskiego Tel. 83 341 70 69 lub 508 070 098.


Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przypominamy także, że zabronione jest kierowanie usuwanego śniegu bezpośrednio na jezdnię. Wójt Gminy Łomazy przypomina, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Łomazy właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu po opadach i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego np. chodnika.


Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.


II. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łomazy odpowiada ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 90A, 21-500 Biała Podlaska.
Drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Łomazy objęte są V podwyższonym i zwykłym oraz VI Standardem odśnieżania. Oznacza to m.in. dopuszczalne przerwy w komunikacji odpowiednio do 24 i 48 godzin.
Wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych prosimy kierować do Kierownika Obwodu Drogowego Tel. 83 343 46 48 lub Sekcji Dróg Tel. 83 342 52 31


III. Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 812 na terenie Gminy Łomazy odpowiada Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska Tel. 83 343-81-88