PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

lomazyGmina Łomazy realizuje projekt „ Przebudowa drogi gminnej nr 101392L”. Wartość zadania wynosi 879819,40 zł a kwota dofinansowania to 335 248,47 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2018 roku