II sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12. Oświadczenia i wnioski Radnych.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali remizy OSP w Łomazach.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński

Transmisja