I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łomazy

W dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali remizy strażackiej w Łomazach odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Łomazy kadencji 2018-2023.

W myśl przepisów prawa wyborczego oraz ustawy o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łomazy została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej.

Posiedzenie rozpoczęła radna senior Elżbieta Moszkowska, która do czasu wyboru przewodniczącego RG pełniła rolę prowadzącego obrady.

W trakcie obrad radni RG oraz wójt Jerzy Czyżewski odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Łomazach Ewy Kulawiec zaświadczenia o wyborze.

Następnie odczytana została rota ślubowania, po której wszyscy radni złożyli indywidualne ślubowania. Gminny organ uchwałodawczy dokonał również wyboru swego prezydium.

Przewodniczącym RG został radny Andrzej Wiński, natomiast Wiceprzewodniczącym RG radny Ireneusz Korszeń.

W dalszym ciągu sesji nastąpiła procedura zaprzysiężenia organu wykonawczego. Kandydat wybrany na wójta Jerzy Czyżewski przed wszystkimi zebranymi złożył uroczyste ślubowanie.

Następnie nowo zaprzysiężona Rada Gminy Łomazy podjęła uchwały.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński zamknął pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy Łomazy.

Galeria
Nagranie