Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Łomazy

kompetencjeInformujemy, że w gminie Łomazy w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są dla mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, nabyć umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym bezpłatne szkolenia.

Moduły tematyczne:
• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stroną internetową (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci

 

W trakcie szkoleń istnieje możliwość omówienia sposobu składania wniosku
w ramach projektu „Czyste Powietrze”

Uwaga !!!       Sprostowanie informacji !!!


W trakcie składania wniosku Czyste Powietrze do dochodu rodziny
NIE WLICZA SIĘ DOPŁAT BEZPOŚREDNICH DO UPRAW ROLNYCH

 

Moduł szkolenia trwa do 12 godzin dydaktycznych, udział w jednym module. Szkolenia będą odbywały się na terenie gminy Łomazy.
Termin rozpoczęcia i zakończenia szkoleń: listopad 2018 r – marzec 2019 r. W ramach spotkania oferujemy przerwę kawową oraz inne prezenty jak pendrive.


Zapisy i szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pod nr tel. 83 341 75 85.

 

fundusze lubelskie