Szkolenie - BLGD

blgd lomazySerdecznie zapraszamy na szkolenie, które organizowane jest 9 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta I, 21-500 Biała Podlaska. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wsparcia na rozwój przedsiębiorczości z obszaru objętego LSR.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim. Na listopad zaplanowano kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Aby zwiększyć szanse potencjalnych wnioskodawców na opracowanie poprawnej dokumentacji konkursowej, dającej realne szanse na podpisanie oraz realizację umowy Bialskopodlaska LGD zaplanowała zorganizowanie szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.