Susza - Wsparcie

lomazyRolnicy, których straty w uprawach przekroczyły 70 proc., mogą od 14 września składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane do 29 września.
Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy.


Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. dla rolników, którzy nie mają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie udzielana poza formułą pomocy de minimis, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Gdy szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej, pomoc udzielana będzie w ramach pomocy de minimis.