Tłoka - podsumowanie wakacji

wakacje tlokaWakacje dobiegają końca, więc i my niedawno zakończyliśmy zajęcia wakacyjne, które odbywały się u nas dla dzieci - dzięki finansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomazy.
Łącznie wzięło w nich udział dwadzieścia dwoje dzieci, średnio na każdych zajęciach było ich piętnaścioro - idealnie dla procesu grupowego :).

Prowadząca - Pani Elżbieta Tokarska - wieloletnia nauczycielka koszołowskiej szkoły, z pasją dbała o to żeby na każdym spotkaniu były realizowane tematy związane z profilaktyką, sportem i plastyką. Ostatnim wydarzeniem w ramach tego projektu było ognisko - z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego i rozdaniem nagród, zabawami oraz pieczeniem kiełbasek i zajadaniem innych smakołyków.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w to, aby te zajęcia się udały:

- Wójtowi Gminy Łomazy - Panu Jerzemu Czyżewskiemu - za objęcie patronatem tych zajęć i zgodę na finansowanie ich z budżetu Gminy

- Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łomazach - Pani Monice Głowackiej - za koordynowanie zajęć ze strony Urzędu Gminy

- Dzieciom - uczestnikom zajęć - za obecność, zaangażowanie, radość i chęci do działania

- Rodzicom uczestników - za zaufanie jakim nas obdarzyli

- Państwu Annie i Zbigniewowi Gołosiom
z firmy Delikatesy Centrum w Łomazach - za przekazane artykuły spożywcze na ognisko

- Państwu Grażynie i Krzysztofowi Łojewskim za przekazane kiełbaski na ognisko

- Pani Danucie Nazarewicz - za stworzenie programu zajęć oraz zainicjowanie ich dwa lata temu

- Pani Elżbiecie Tokarskiej - za prowadzenie zajęć, przygotowania do nich

- Pani Magdalenie Adamskiej - za koordynowanie zajęć ze strony stowarzyszenia, przygotowania do nich

- Pani Aleksandrze Kulawczuk i Pani Gabrieli Nazarewicz - za pomoc przy organizacji
oraz w trakcie zajęć

- Panu Czesławowi Śmitkowskiemu - za przygotowanie placu zabaw do zajęć z dziećmi

Galeria