Doposażenie w instrumenty Orkiestry Dętej OSP w Łomazach

blgd leaderW dniu 19 lipca 2018 r. OSP w Łomazach podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie o przyznanie pomocy na zakup instrumentów muzycznych. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR”.

A wszystko to w obszarze poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu: 53 600,00 zł. Przyznana kwota pomocy 53 600,00 zł.
Celem przedsięwzięcia jest promocja regionu oraz poszerzenie działalności orkiestry
w obszarze objętym LSR .