Leśniczy

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. las lesniczy lomazynadzór w Gminie Łomazy nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje:


Dariusz Romaniuk - Leśniczy
tel. 607 144 201

 

Leśniczy pełni dyżur w Urzędzie Gminy Łomazy
we wtorki w godz. 900 – 1100