Gospodarka Odpadami Komunalnymi

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Łomazy informuje:


1. Przetarg naodbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomazywygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMUNALNIK" Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska.


2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy zagospodarowuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Ekologiczna 1.

3. Osiągnięty poziom:

  • ograniczenia masy odpadów komunalnych za rok 2012 ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 15,71%;
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych za rok 2012 (papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła) wynosi 17,25%.

4. Pojemniki do segregacji odpadów komunalnych znajdują się w miejscowościach: Dubów, Korczówka, Kozły, Łomazy, Studzianka, Lubenka, Koszoły, Huszcza I, Huszcza II, Bielany, Krasówka, Wólka Korczowska, Stasiówka, Kopytnik.


PSZOK na terenie gminy znajduje się w miejscowości Łomazy przy ul. Robotniczej.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punkt zbierania odpadów niebezpiecznych przyjmuje odpady w dniach: wtorek w godzinach od 800 do 1200 i w czwartek w godzinach od 1200 do 1600.

5. Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Łomazy:

  • ul. Robotnicza, 21-532 Łomazy;
  • Green Office Ecologic Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 6C, 21-532 Łomazy.

 

Zasady Segregacji

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomazy za 2016r.