Skład i Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej

Herb GminySkład Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów  Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy w dniu 10 grudnia 2021roku

 1. Jakub Tykałowicz – Przewodniczący

2. Agnieszka Arseniuk – Z- ca Przewodniczącego

3. Przemysław Hołonowicz – członek

4. Wiktoria Jaroszuk – członek

5. Milena Nożyk - członek

 

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa 2021

Pomoc Żywnościowa - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

XXII sesja Rady Gminy Łomazy

Herb Gminy Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ z w o ł u j ę XXII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

  1.  Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

    Czytaj więcej...